Om företaget

Företaget

HOVACO AB startades 1999 som en avknoppning från Wabco Automotive AB. Produktionen har fortsatt i befintliga lokaler och med samma kompetenta personal.

 

Vår tillverkning består av montering och kontroll av pneumatiska ventiler för den tunga fordonsindustrin.

 

Verksamheten ställer höga krav på noggrannhet och kontroll då delar av produkterna klassas som säkerhetsprodukter. 

 

 

Affärsidé

Vi skall förse marknaden med produkter, egna som legotillverkade, inom skilda verksamhetsområden. Genom att i så stor utsträckning som möjligt tillmötesgå kundernas krav på tekniska lösningar, rätt kvalitet, maximal säkerhet, tillförlitlighet och bästa totalekonomi ska vi uppfattas av marknaden som en ledande leverantör.

 

Vi skall sträva efter att vara bättre än våra konkurrenter på tekniskt kunnande samt att genom processorientering sätta kunden i centrum.

 

 

Kvalitet och Miljö

Vi skall i varje avseende arbeta för rätt kvalitet för såväl produkter som tjänster.

 

Vi är certifierade enligt ISO 9001:2015 samt ISO 14001:2015.

 

Vi skall förbättra kvalitetsanseendet hos våra kunder. Detta innebär att företagsledningen skall engagera sig i kvalitetssäkringen och till samtliga medarbetare förmedla en anda, som gör att alla lever upp till vår kvalitetshandboks olika delar.

 

Vi skall arbeta enligt nollfelsprincipen varvid varje medarbetare skall ansvara för att avlämnat arbete har rätt kvalitet utan att efterkontroll behövs.